Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Έκλεισε λόγω ακαταλληλότητας το ελληνικό σχολείο Βρυξελλών !
Σε αναζήτηση νέας στέγης βρίσκονται από την Τετάρτη 15 Μαρτίου, οι 159 μαθητές του Κεστεκίδειου σχολείου, του αμιγώς ελληνικού σχολείου Βρυξελλών, που διαθέτει νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.