Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Το Κατάρ και η ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα
Το Κατάρ είναι μια από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες στον κόσμο και η ενέργεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η Ντόχα κάνει βήματα για την αλλαγή της ενεργειακής της πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Η χώρα έχει θέσει ως στόχο να παράγει το 5% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2024 κι η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.
Μία από τις κύριες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ντόχα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η έναρξη της εταιρείας Qatar Solar Energy Company, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη έργων ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας στη χώρα. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και θα προχωρήσει προς ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό αποτύπωμα. Επιπλέον, το Κατάρ διερευνά και άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια και η βιοενέργεια, για να δημιουργήσει ένα ποικίλο και αξιόπιστο ενεργειακό αποτύπωμα για το μέλλον.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της ενεργειακής πολιτικής του Κατάρ είναι η ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και πρακτικών. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και συστήματα μεταφορών, την προώθηση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και φωτισμού και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον ενεργειακό τομέα για τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών. Επιπλέον, η χώρα εργάζεται επίσης για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής εκπαίδευσης, για να ευαισθητοποιήσει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και να ενθαρρύνει άτομα και επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές.

Παράλληλα ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Κατάρ τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν να συνεργασθούν στον ενεργειακό εφοδιασμό και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η φύση αυτής της ενεργειακής σχέσης και οι δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξής της.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με αναπτυσσόμενο ενεργειακό τομέα και σημαντική ζήτηση ενέργειας για να τροφοδοτήσει την οικονομία της. Επιδιώκει να εμπλουτίσει την ενεργειακή της πολιτική και να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο, ιδίως λόγω της αυξανόμενης επικέντρωσης στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την προώθηση της βιωσιμότητας. Αυτό έδωσε επίσης μια σημαντική ώθηση για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ωθώντας την ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Το Κατάρ έχει γίνει ένας σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και συμβάλλοντας στις προσπάθειές της να μειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο.

Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτής της σχέσης είναι η δυνατότητα για επενδύσεις σε ελληνικές ενεργειακές υποδομές. Η Ντόχα έχει δείξει ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα όπως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη στήριξη της ανάπτυξης του ελληνικού ενεργειακού τομέα και να συμβάλει στις προσπάθειες της χώρας να μειώσει την εξάρτησή της από τον άνθρακα.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τις δύο χώρες να συνεργαστούν για έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα. Η Ελλάδα φιλοξενεί μια σειρά ιδρυμάτων και ειδικών στην ενεργειακή έρευνα και καινοτομία. Το Κατάρ, εν τω μεταξύ, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα και υπάρχει δυνατότητα για τις δύο χώρες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας.

Συνολικά, η ενεργειακή πολιτική του Κατάρ στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η χώρα διαθέτει ασφαλή, αξιόπιστο και βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό που υπηρετεί την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Η εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση δεν είναι μόνο καλή για το περιβάλλον, αλλά βοηθά επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ενεργειακή σχέση Ελλάδας και Κατάρ είναι θετική κι έχει προοπτική βιώσιμης συνεργασίας σε πολλούς τομείς δυνητικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Συνεργαζόμενες οι δύο χώρες μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του ενεργειακού τους εφοδιασμού, στη μείωση της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο και στην προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι δυνατότητες επιτυχίας και αμοιβαίου οφέλους είναι σημαντικές, και οι δύο χώρες βρίσκονται σε καλή θέση να συνεχίσουν να αναπτύξουν αυτή τη σχέση τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ertnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου