Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Ιταλία: Σε κίνδυνο 370.000 θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ιταλικής εμπορικής ένωσης Confcommercio, η συνεχής αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου θέτει σε κίνδυνο στην χώρα 370.000 θέσεις εργασίας και την συνέχιση της λειτουργίας 120.000 επιχειρήσεων.