Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Τι ισχύει για την μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και ελαιόλαδου στην Κροατία
Κατόπιν ενημέρωσης από την Τελωνειακή Διοίκηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, βάσει των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2122 της Επιτροπής, στο τελωνειακό έδαφος της Κροατίας / Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ακολούθων προϊόντων στις προσωπικές αποσκευές επιβατών εάν προέρχονται από τρίτες χώρες (ήτοι μη κράτη μέλη ΕΕ): κρέας, γάλα και τα προϊόντα τους συμπεριλαμβανομένου του τυριού, ψάρια και προϊόντα αλιείας, άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου γάλακτος για βρέφη σε σκόνη, βρεφικής τροφής και ειδικών τροφών που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους και τροφών για ζώα συντροφιάς που χρησιμοποιούνται για λόγους υγείας. Προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το τυρί.

Σύμφωνα με την Τελωνειακή Διοίκηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Κροατία από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως χώρας παραγωγής ή συσκευασίας, θεωρούνται προϊόντα τρίτων χωρών και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τους στην ΕΕ (γιατί έχουν απωλέσει το υγειονομικό τους καθεστώς ως προϊόντα ΕΕ).Οι ιδιώτες που επιθυμούν να εισάγουν προϊόντα ζωικής προέλευσης στο έδαφος της Κροατίας διερχόμενοι από έδαφος τρίτης χώρας (π.χ. Βόρεια Μακεδονία, Σερβία), υποχρεούνται να τηρήσουν την ίδια διαδικασία με την ακολουθητέα για τις κανονικές εμπορικές συναλλαγές, δηλαδή οι αποστολές αυτές πρέπει να συνοδεύονται από προκαθορισμένο κτηνιατρικό πιστοποιητικό και ο εισαγωγέας υποχρεούται να αναφέρει την άφιξη της αποστολής στον αρμόδιο συνοριακό κτηνιατρικό σταθμό προκειμένου να διενεργηθεί κτηνιατρικός έλεγχος.

Όσον αφορά στην εισαγωγή ελαιόλαδου για ιδιωτική χρήση, μέσω τρίτης χώρας, αυτή επιτρέπεται σε μικρή ποσότητα, ήτοι έως 20 λίτρα.

Τέλος, συνιστάται η υποβολή τελωνειακής διασάφησης (customs declaration) κατά την είσοδο στο έδαφος της Κροατίας από τρίτη χώρα, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη επιβολή προστίμων.

Η δέουσα ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα εμπορεύματα στις προσωπικές αποσκευές επιβατών που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κροατίας / ΕΕ από τρίτη χώραείναι αναρτημένη στα σημεία εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κροατίας/ΕΕ και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Διοίκησης της Δημοκρατίας της Κροατίας https://carina.gov.hr/UserDocsImages//2746//Letak%20za%20putnike%20-%20Uvoz%20hrane%20u%20EU%20-%202022..pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου