Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

18.136 ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις στη Βουλγαρία
Η Βουλγαρία αποτελεί πλέον στρατηγικό οικονομικό εταίρο της χώρας μας στα Βαλκάνια και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό -αρχικά μικρομεσαίων- και στη συνέχεια μεγάλων και πολυεθνικών ελληνικών επιχειρήσεων και ομίλων.

Η σημαντική οικονομική παρουσία της Ελλάδας αποτυπώνεται τόσο στη διαχρονική αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, όσο και στην ισχυρή παρουσία των εδώ εγκατεστημένων ελληνικών επιχειρήσεων. Η ελληνική επιχειρηματικότητα εκτιμάται ότι συνεισφέρει στη μεγέθυνση του εγχώριου ΑΕΠ, με μερίδιο περί το 5% επί του συνολικού αποθέματος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της φιλοξενούσας χώρας.

Στη Σόφια εδρεύει το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα δραστήρια θεσμική έκφραση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με μέλη του τις μεγαλύτερες ελληνικές επενδυτικές παρουσίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας, το 2021 κατεγράφησαν ροές επενδύσεων ελληνικών κεφαλαίων στη Βουλγαρία αξίας 71,7 εκατ. ευρώ. Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία, η Ελλάδα ανέβηκε κατά μια θέση (από την έκτη θέση το 2020 στην πέμπτη θέση το 2021), με απόθεμα επενδύσεων 2,8 δισ. ευρώ και ξεπερνώντας οριακά το Λουξεμβούργο. Η χώρα μας κατείχε για πολλά χρόνια την τρίτη θέση μεταξύ των σημαντικότερων επενδυτών στη Βουλγαρία και το έτος 2017 έπεσε για πρώτη φορά στην έκτη θέση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της (βουλγαρικής κρατικής υπηρεσίας προσέλκυσης επενδύσεων), οι ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Βουλγαρία είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες, καθώς σημαντικό μέρος των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται κυρίως από το Λουξεμβούργο και την Κύπρο, καθώς επίσης και από την Ολλανδία. Κύριοι λόγοι της ελκυστικότητας της Βουλγαρίας ως επενδυτικού προορισμού για τους Έλληνες είναι η γεωγραφική γειτνίαση, η χαμηλή φορολογία, το φθηνότερο σε ορισμένες περιπτώσεις εργατικό κόστος και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Η τελευταία εξαετία (2016–2021) χαρακτηρίζεται από σημαντικό κύμα αποεπένδυσης, το οποίο συνδέεται αναπόφευκτα με τη μείωση της παρουσίας των τραπεζών της χώρας μας στη Βουλγαρία, ως απόρροια της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης των τραπεζών μας στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και της ICAP Bulgaria, οι ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις στη Βουλγαρία εκτιμώνται σε 18.136 σε αριθμό, απασχολούν συνολικό αριθμό 27.000 ατόμων και καταγράφουν ετήσιο κύκλο εργασιών 3,9 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη γεωγραφική κατανομή τους, η πλειοψηφία εξ αυτών, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, εντοπίζονται γεωγραφικά στη μεγάλη περιφέρεια του Blagoevgrad, στη Νοτιοδυτική Βουλγαρία και κυρίως στις περιοχές πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Ακολουθεί σε αριθμό η περιοχή της πρωτεύουσας, Σόφιας και η πέριξ αυτής ευρύτερη περιοχή, στις οποίες είναι συγκεντρωμένες οι κατά τεκμήριο μεγαλύτερες σε μέγεθος και εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογίας και εργασίας ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις.

Η συνεργασία στον εμπορικό τομέα μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζεται διαχρονικά από αξιόλογο όγκο διμερούς εμπορίου. Το 2021 στη γενική κατάταξη των ξένων αγοραστών ελληνικών προϊόντων η Βουλγαρία κατέλαβε την 5η θέση (ποσοστό 5% των συνολικών εξαγωγών) μετά την Ιταλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και τη Γαλλία. Στην κατάταξη των προμηθευτών της Ελλάδας η Βουλγαρία κατέλαβε το 2020 την 9η θέση (ποσοστό 3,5% των συνολικών εισαγωγών), με το εμπορικό ισοζύγιο να εμφανίζει έλλειμμα για τη χώρα μας (-198,6 εκατ. ευρώ). Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία καταγράφουν διαρκή αύξηση τα τελευταία χρόνια και ανήλθαν κατά το έτος 2020 σε αξία στο 1,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα υψηλές ήταν και οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία, οι οποίες ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ.

Οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας μας με τη Βουλγαρία, εν μέσω «κλυδωνισμών» λόγω του δεύτερου έτους της πανδημίας όχι μόνο δεν διαταράχθηκαν αλλά βελτιώθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 12μηνο του 2021, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βουλγαρία ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 25,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία κατέγραψαν επίσης αύξηση της τάξεως του 24,7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε 1,96 δισ. ευρώ, δηλαδή εμπορικό έλλειμμα ύψους 173 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια.

https://www.tornosnews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου