Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Βέλγιο: Ζητούνται Έλληνες οδηγοί από την GVtaxilimo
Θέση: Οδηγός (για μεταφορά ατόμων)
Τύπος εργασίας: Ολική ή Μερική Απασχόληση

Απαραίτητα Προσόντα :
· Ηλικία: Άνω τον 23 ετών.
· Δίπλωμα Οδήγησης

Επιπρόσθετα προσόντα που θα προσμετρηθούν θετικά:

Ξένες Γλώσσες :
· Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
· Γνώση Γαλλικής Γλώσσας
· Γνώση άλλης Ξένης Γλώσσας


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί στο:
contact@gvtaxi.com

Μετά Τιμής,
Ταβόπουλος Νικόλαος,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
m: +30 699.37.21.948
m: +32 492.53.47.59
e:contact@gvtaxi.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου