Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Πρόσληψη Φύλακα Θυρωρού στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αρμενία
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ερεβάν, προκυρύσσει μια θέση Φύλακα Θυρωρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας δύο (2) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν νόμιμα στην Αρμενία
Β) Να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτιβάθμιας εκπαίδευσης
Γ) Να γνωρίζουν την αρμενική και την αγγλική γλώσσα
Δ) Να έχουν γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ε) Επιθυμητή η γνώση της ελληνικής γλώσσας
ΣΤ) Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους με ανώτατο όριο το 45ο έτος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνεται έως και την 1η Ιουλίου 2022 στο e-mail: gremb.ere@mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου