Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Εγγραφές στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Αμβούργου
Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-23
Σας ενημερώνουμε ότι τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Αμβούργου, αποτελώντας θεσμό της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και υπό την εποπτεία και ενίσχυση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, λειτουργούν καθημερινά προσφέροντας μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά και από τη νέα σχολική χρονιά. Η φοίτηση είναι δωρεάν.
Για νέες εγγραφές και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ως εξής:
Τ.Ε.Γ. Αμβούργου Corveystrasse (Lockstedt)
Βασίλειος Γιάντσιος, 017685056795 email: 11gibas@gmail.com
T.E.Γ. Αμβούργου «Οδυσσέας Ελύτης» (Billstedt)
Φωτεινή Τσακνάκη, 017685056795 email: fotinit667@gmail.com
Τ.Ε.Γ. «Ελληνικό σχολείο εκπαίδευσης & πολιτισμού Harburg»
Μαρία Αθανασιάδου, 015736711518, email: m.athan@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου