Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Βερολίνο: Ζητείται βοηθός ιατρού για πλήρη απασχόληση
Ζητείται βοηθός ιατρού (Mfa) για πλήρη απασχόληση στο ιατρείο της Γυναικολόγου κυρίας Γεωργίας Δραγάνη στο MACH160 για
Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών
Διαχείριση τηλεφωνικών γραμμών
Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γνώση γερμανικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
Ομαδικό πνεύμα
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Προϋπηρεσία
Γνώση ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή επιμόρφωση
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
email: Georgia.Draganis@gmx.net , nils.dehne@mach160.berlin
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 01723863169/8 ή 030 233 238 653.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου