Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Οι στόχοι της Ελληνικής Κοινότητας στο Κουβέιτ
Οι στόχοι της Ελληνικής Κοινότητας στο Κουβέιτ (ΕΚΚ) είναι οι εξής:

· Η συσπείρωση όλων των Ελλήνων και Κύπριων που κατοικούν στο Κουβέιτ.

· Η διατήρηση του εθνικού φρονήματος και η καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας και των θρησκευτικών και πατριωτικών αισθημάτων των μελών, καθώς και η διαφύλαξη των ελληνικών θεσμών και παραδόσεων.

· Η προώθηση κάθε κοινωφελούς έργου που εξυπηρετεί τους Έλληνες και Κύπριους διαμένοντες στο Κουβέιτ.

· Η ανάπτυξη και διατήρηση του αισθήματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας βοηθείας μεταξύ όλων των ομογενών του Κουβέιτ.

· Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελλών της με τους Κουβετιανους καθώς και με αλλοεθνείς στο Κουβέιτ.

· Η διατήρηση στενής επαφής των ομογενών με την πατρίδα τους.

· Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών της, που απορρέουν από την ιδιαίτερη θέση τους σαν μετανάστες.

Μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της, προασπίζεται τα δικαιώματά τους, συντονίζει τον αγώνα τους και προωθεί τα αιτήματά τους. Επιδιώκει τη διατήρηση των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων του ελληνικού λαού, καθώς και τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων, που ζουν και εργάζονται στο Κουβέιτ. Εκπροσωπεί τα μέλη της απέναντι σε κάθε αρχή, πρόσωπο και διεθνείς οργανισμούς σε ζητήματα τοπικού – κοινοτικού ενδιαφέροντος.

· Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ομογενών του Κουβέιτ με κάθε κατάλληλο νόμιμο μέσο.

Η ΕΚΚ είναι ανεξάρτητη από εργοδότες, κυβερνήσεις, διοικήσεις, πολιτικά κόμματα και εκκλησίες. Η ύπαρξη και η δραστηριοποίησή της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και της κατανόησης ανάμεσα στους λαούς.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στόχοι της ΕΚΚ μπορούν να επιτευχθούν με τα ακόλουθα μέσα:· Ίδρυση πολιτιστικών λεσχών.

· Οργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς ομίλους, χορευτικές ομάδες, επιτροπές νεολαίας.

· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, διαλέξεων, εκθέσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, και άλλων διοργανώσεων.

· Οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και σεμιναρίων.

· Στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ελληνόπουλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου