Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου
Δημοσιεύθηκαν οι αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και αποκλειομένων.

Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και

Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022).

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1165) ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας Α κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία, με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και


β) αλφαβητικός πίνακας Β υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Μ. Τετάρτη 20-4-2022 και ώρα 23.59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.


Οι αναλυτικοί πίνακες εδώ

alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου