Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ ζητά τέσσερεις νεωκόρους
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) ζητά τέσσερεις (4) νεωκόρους

για να εργαστούν στους Ιερούς Ναούς της.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ι. Ναοί της ΕΚΜΜ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

Αναφερόμενος στον ιερέα για θρησκευτικές λειτουργίες και αναφορά στον Διευθυντή Ακινήτων

και Προμηθειών, ο νεωκόρος πρέπει ειδικότερα να φροντίζει για τα ακολουθά:

• Βοήθεια στον Ιερέα για τη Λειτουργία, τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τα Μυστήρια.

• Διασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας των θρησκευτικών ακολουθιών σύμφωνα με το

Ορθόδοξο Δόγμα.

• Καθαρισμός του ιερού και του σκευοφυλακίου σύμφωνα με την Ορθόδοξη λειτουργία,

καθαρισμός των διαφόρων θρησκευτικών αντικειμένων τακτικά ή μετά από κάθε χρήση, πλύσιμο

των σεντονιών και των λειτουργικών ρούχων.

• Συντήρηση των χώρων της εκκλησίας και του εξοπλισμού της.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Όπως προβλέπει το άρθρο 9.7 της συλλογικής σύμβασης που έχει συναφθεί

μεταξύ της ΕΚΜΜ και του Σωματείου Εργαζομένων της Σχολής Σωκράτης (ΕΚΣ) (τομείς

υποστήριξης).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Άριστη γνώση Ελληνικών, καλή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών.

• Άριστη γνώση της λειτουργίας και των τελετών της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

• Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο rh@hcgm.org μέχρι τις 20 Μαΐου 2022.

Η ΕΚΜΜ είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών.

θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου