Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Yiamas: Το αυθεντικό ελληνικό ταβερνάκι στη Μάλτα !
YIAMAS! Malta’s first authentic Greek meze & street food restaurant in the heart of the Islands’ city of Mosta.Food is not just food for the Greeks, it is a way of living, a reason to gather together and savour the most important moments of life; family and friends over a table filled with genuine, tasty and nutritional food.

At YIAMAS we import most of our ingredients from Greece and prepare fresh food daily, just like Υιαγιά (grandmother) has taught us.
238 Constitution Street,
Mosta, Malta
+ 356 7953 1926

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου