Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση Προξενικού Γραφείου Παρισίων
Το Προξενικό Γραφείο ανακοινώνει ότι από τις 15 Μαρτίου 2022 καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης PLF (Passenger Locator Form) για τους επιβάτες που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων σημείων εισόδου.Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι δόθηκε παράταση στα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα έως τις 21 Μαρτίου 2022 τα οποία είναι τα εξής:
1. Η είσοδος στην Ελλάδα για ταξιδιώτες (από πέντε ετών και άνω) που προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν και των 35 χωρών εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC) επιτρέπεται με την επίδειξη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο περιέχει ένα από τα εξής πιστοποιητικά:
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού τύπου EUDCC: Οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό και δεν πρέπει να έχουν περάσει εννέα (9) μήνες από την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. Χρονικός περιορισμός δεν υφίσταται για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.
ή
• Πιστοποιητικό νόσησης τύπου EUDCC: Το πιστοποιητικό εκδίδεται δεκατέσσερεις (14) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
ή
• Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος τύπου EUDCC, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
2. Στους επιβάτες εξωτερικού θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης ο ταξιδιώτης υπόκειται σε προσωρινό περιορισμό (5 ημερών), κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές (ιδία δαπάνη των ταξιδιωτών).
Για περαιτέρω οδηγίες δύνασθε επισκεφθείτε σχετική ιστοσελίδα https://travel.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου