Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Προκήρυξη για έκτακτο προσωπικό ΕΟΤ στο Παρίσι

 


Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) στο Παρίσι επιθυμεί να προσλάβει 1 υπάλληλο με ΣΟΧ.

Ειδικότερα, δεδομένης της δυναμικής επανεκκίνησης του τουρισμού και για το έτος 2022 και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα καμπάνια προώθησης της χώρας μας ως χειμερινού προορισμού καθώς και την καμπάνια για τη θερινή περίοδο στην Γαλλία, καθώς επίσης και την αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης των ιδιωτών αλλά και των επαγγελματιών για τις προϋποθέσεις εισόδου στην χώρα μας (συμπλήρωση PLF, PCR τεστ κτλ),πρέπει επειγόντως να προσλάβουμε έναν ΒΟΗΘΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (επανεκκίνηση τουρισμού) προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες μας με ακρίβεια, ευελιξία και άμεση ανταπόκριση.

Ως εργαζόμενος-η στην ομάδα μας στο Παρίσι, θα εκτελείτε τα ακόλουθα καθήκοντα:

Καθήκοντα
 
 • Διοικητική υποστήριξη σε θέματα επανεκκίνησης του τουρισμού
 • Ουσιαστική βοήθεια σε ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (εκδηλώσεις κλπ) στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον (για το χώρο του τουρισμού) έτους 2022
 • Παρακολούθηση ενεργειών προβολής των ανταγωνιστριών χωρών και επισκόπηση Τύπου
 • Παρακολούθηση των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων και των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων στην χώρα μας που συσχετίζονται με τον COVID -19
 • Εξυπηρέτηση των Γάλλων τουριστών και επαγγελματιών μέσω τηλεφώνου, e-mail και δια ζώσης (εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες) προκειμένου για παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και συνδρομής σχετικά με τις εν ισχύ νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις εισόδου στην χώρα μας.
 • Ουσιαστική βοήθεια στην εκτέλεση των προγραμμάτων συνδιαφήμισης και διαφήμισης της Υπηρεσίας
 • Συνδρομή στη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (fam & press trips) στην Ελλάδα και follow up των ταξιδιών
 • Συνδρομή στη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας σε τουριστικές εκθέσεις και στην διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (Β2Β) για την προβολή της Ελλάδας
 • Άλλα διοικητικής φύσεως καθήκοντα που θα προκύψουν για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας
 
Σημειώνεται ότι, όλα τα παραπάνω καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τον Οργανισμό.

Προφίλ
 
 • Πτυχίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (σπουδές ΜΜΕ, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, Οικονομικές Σπουδές κλπ) και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση με εξειδίκευση στον τουρισμό ο οποίος θα ληφθεί υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πολύ καλή γνώση της της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) – Υποχρεωτικά Word, Excel, Powerpoint
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ομαδικό πνεύμα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, εξωστρέφεια, συνέπεια
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και βελτίωση
 • Σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια δεδομένης της απασχόλησης σε Εθνικό Οργανισμό
 •  
Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία ή σχετική επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Συνθήκες εργασίας:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις 1 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ot-grece.fr εντός 7 ημερών από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου