Κυριακή 15 Αυγούστου 2021

Απεβίωσε ο Ορέστης Δημητριάδης «H Ελληνική Ηχώ» της Ελλάδος και της Ομογένειας
Γεννήθηκε στο χωριό Ανεμώτια της Λέσβου κι ήταν τριών μόλις ημερών όταν πήραν τους πρόσφυγες και τους πήγαν στο Ναύπλιο κι από εκεί έπειτα από έξι μήνες στην Αθήνα.
Ηταν γόνος της Μικράς Ασίας. Με την γενοκτονία του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, η εγκυμονούσα μητέρα του ήταν ανάμεσα στους ξεριζωμένους μέσα στο καράβι της προσφυγιάς, αλλά ο καπετάνιος δεν ήθελε γεννητούρια μέσα στο καράβι και τους έβγαλε στη Μυτιλήνη.