Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Γερμανία: Δώρο 1200 ευρώ για 3 χρόνια σε 122 πολίτες !
Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση και τελικά 122 επελέγησαν για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που στόχο έχει τη διερεύνηση της επίδρασης ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος - επιδόματος στα άτομα που το λαμβάνουν στη Γερμανία.