Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη για πρόσληψη υπαλλήλου ως μεταφραστή στην Πρεσβεία Ντόχας
Oι υποψήφιοι θα πρέπει:

• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κατάρ (κάτοχοι εν ισχύι αδείας διαμονής).

• Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 60ο.

• Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

"Έπρεπε να αποδείξω στον κόσμο που δεν με γνώρισε ότι ήμουν σαν και αυτόν. Ιταλός και λευκός"
Συγκλονίζει όλη την Ιταλία η αυτοκτονία του 20χρονου Σεΐντ Βιζίν, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αιθιοπία και είχε υιοθετηθεί από μικρή ηλικία στην Ιταλία...Ζούσε στη Νοσέρα Ινφεριόρε της Καμπανίας, όπου και βρέθηκε νεκρός...