Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Γενική συνέλευση ελληνικής κοινότητας ΆΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ
Αγαπητά μέλη της ΕΚΑ & Π,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑ & Π καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10.10.2021 σε χώρο που θα καθοριστεί με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη:
Ημερήσια Διάταξη
1. Εκλογή του προέδρου και Γραμματεα της Συνέλευσης
2. Απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων από το ΔΣ
3. Οικονομικός απολογισμός
4. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
5. Απαλαγή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ορισμός εκλογών
7. Ορισμός εφορευτικής επιτροπής
8. Λοιπά θέματα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Νένογλου Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου