Κυριακή 18 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση Προξενικού Γραφείου Παρισίων

 Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρέτησης Ελλήνων πολιτών MyConsulLive. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους Έλληνες κατοίκους που διαμένουν στο εξωτερικό να διεκπεραιώνουν διοικητικές πράξεις εξ αποστάσεως, μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με τον αρμόδιο προξενικό υπάλληλο.

Η ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορείτε να κλείσετε ραντεβού είναι:
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/ex-apostaseos-exypiretisi/myConsulLive

Οι υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον και από απόσταση, είναι οι
εξής:

1.Δήλωση Δικαιούχου Σύνταξης
2.Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης ή Γέννησης
3.Αντίγραφο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης
4.Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού
5.Βεβαίωση διαμονής
6.Αιτήσεις ή Αναφορές

Η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει τη χρήση κωδικών Taxisnet ενώ για να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε στα ελληνικά:

1.το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο σας
2.την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
3.το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
4.τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
5.την ημερομηνία γέννησής σας
6.τον τόπο γέννησής σας
7.τον αριθμό ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικής ταυτότητας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/exoterikon/myConsulLive
Communiqué du Bureau Consulaire de Paris

Communiqué
15.04.2021
Nouveau Service en Ligne pour les Citoyens Grecs - MyConsulLive

Nous vous informons que le service en ligne pour les citoyens Grecs MyConsulLive est opérationnel. La plate-forme qui permet aux résidents Grecs vivant à l'étranger d'effectuer des démarches administratives à distance sur rendez-vous via un appel vidéo avec l'officier consulaire approprié.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site Internet :
www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/ex-apostaseos-exypiretisi/myConsulLive

Les démarches qui peuvent être désormais effectuées à distance, sont les
suivantes:

1. Déclaration d’ayant droit à la retraite
2. Certificat de situation familiale ou naissance
3. Copie ou extrait d’acte de l’état-civil
4. Certificat de résident permanent à l'étranger
5. Attestation de séjour
6. Demandes ou déclarations

La connexion à la plate-forme nécessite l'utilisation des codes Taxisnet, tandis que pour prendre un rendez-vous numérique, vous devrez compléter en grec:

1. Vos nom et prénom, noms du père et de la mère
2. Votre adresse e-mail
3. Votre numéro de téléphone
4. Adresse de résidence à l'étranger
5. Votre date de naissance
6. Votre lieu de naissance
7. Numéro de passeport grec ou de la carte d'identité grecque

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel du Gouvernement Grec :
www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/exoterikon/myConsulLive
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου