Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Καναδάς: Προκήρυξη θέσης Συμβασιούχου Ορισμένου Χρόνου στο Τορόντο
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει μία (1) θέση Συμβασιούχου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) ετών.
Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας, έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, σχετική αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.tor@mfa.gr. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι:

1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
2) Οι ενδιαφερόμενες/-οι που δεν είναι Καναδοί πολίτες πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
3) Λόγω της συνάφειας της θέσης, όσες και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για τη θέση που είχε προκηρυχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου τρ.ε. και είχαν κληθεί σε συνέντευξη δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου βιογραφικό, αλλά πρέπει να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.tor@mfa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου