Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη θέσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο ΤορόντοΤο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει τη θέση Κλητήρα, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, σχετική αίτηση και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.tor@mfa.gr.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι:

1) Η άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής είναι απαραίτητη και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

2) Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που δεν είναι Καναδοί πολίτες πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τουςJob οpening at the Consulate General of Greece in Toronto

The Consulate General of Greece in Toronto is looking to hire an office assistant. This is a full-time position with a contract of 2 (two) years.

Those interested are asked to submit their application and detailed resume by Thursday October 1st to grgencon.tor@mfa.gr

Candidates who are selected for further consideration will be contacted and asked to come in for an interview.

Please note the following:

1) Candidates must be fluent in Greek and English and they will be tested on their language skills during their interview.

2) Candidates who are not Canadian citizens must be permanent residents of Canada and hold a permanent residence card and work permit that are valid at the time of their application.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου