Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Είσοδος Σέρβων πολιτών στην Ελλάδα

Είσοδος Σέρβων πολιτών στην Ελλάδα (ενημερωμένη ανακοίνωση  )
//
Oι Σέρβοι πολίτες μπορούν να εισέρχονται αεροπορικώς και οδικώς στην Ελλάδα (ΦΕΚ 2658/30.06.2020, Τεύχος Β'), εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με τον εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο και τον κατ’ οίκον περιορισμό των εισερχομένων προσώπων από την αλλοδαπή.
Οδικώς μπορούν να εισέρχονται αποκλειστικά μέσω του Συνοριακού Σταθμού του Προμαχώνα.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2660/30.06.2020, Τεύχος Β', υπάρχει «προσωρινός περιορισμός εν όλω των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη Βόρεια Μακεδονία».
Οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και 15/07/2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου