Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Στη νορβηγική B2Holding κόκκινα δάνεια 400 εκατ. της Τράπεζας Κύπρου


Στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο νορβηγικός όμιλος B2Holding.Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, κάτοχοι του χαρτοφυλακίου θα είναι από κοινού η Waterfall Asset Management και η B2Holding, ενώ την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα έχει η θυγατρική του ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus. Η ανάπτυξη των εταιρειών διαχείρισης σε διάφορες αγορές αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του ομίλου B2Holding για το 2020. «H επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς υποβοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου και ενισχύει τη θέση της B2Holding στην κυπριακή αγορά», σημείωσε ο κ. Erik Just Johnsen, διευθύνων σύμβουλος της B2Holding ASA, ενώ την ικανοποίησή του για τη συμφωνία εξέφρασε ο γενικός διευθυντής επενδύσεων του ομίλου B2Holding, Johannes Raschke.

Η B2Kapital Cyprus ιδρύθηκε το 2017 και η συμφωνία αφορά το δεύτερο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων που έχει εξαγοράσει. Με το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στην Κύπρο να προσεγγίζει τα 6,5 δισ. ευρώ, ο όμιλος B2Holding έχει στόχο να ενισχύσει τη θέση της θυγατρικής του στην κυπριακή αγορά, αλλά και να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πλατφόρμα για την εξαγορά και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανειακών απαιτήσεων. Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου και από το 2013 έχει προχωρήσει σε σειρά από αξιόλογες πρωτοβουλίες απομόχλευσης του ισολογισμού της. Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο περιφερειακός διευθυντής Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και επικεφαλής του τομέα διαχείρισης εταιρικών και ενυπόθηκων στοιχείων ενεργητικού, Γιώργος Χριστοφόρου, σημείωσε ότι «έχοντας αποκτήσει δύο από τα τέσσερα χαρτοφυλάκια που τέθηκαν σε πώληση την τελευταία διετία, συνεχίζουμε να αναζητούμε περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, όμως, προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης και σε άλλους θεσμικούς παίκτες που έχουν προχωρήσει στην εξαγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων». Η εταιρεία B2Kapital Cyprus είναι μέλος του ομίλου B2Holding, που εδρεύει στη Νορβηγία και οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Οσλο. Ο όμιλος B2Holding δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Σκανδιναβία, στη Βαλτική, στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη (σε αυτές περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος), παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Η αγορά της Kύπρου και της περιοχής των Βαλκανίων αποτελεί βασική της προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2018, το ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών B2Holding φτάνει τα 14 δισ. ευρώ.

layout.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου