Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Ζητείται Μεταφραστής από την Ελληνική Πρεσβεία στο ΒερολίνοΠροκηρύσσεται μία θέση Μεταφραστή στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, αποκλειστικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο

149 του Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».