Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Σικάγο: Προκήρυξη θέσης οδηγού στο Γενικό Προξενείο της ΕλλάδαςΤο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης οδηγού με διετή (ανανεώσιμη) σύμβαση εργασίας, ικανοποιητικό μισθό, ιατροφαρμακευτικη κάλυψη και ενδοϋπηρεσιακή ευελιξία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:
- είναι τουλάχιστον 21 και κάτω των 60 ετών
- είναι αμερικανοί υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ (πράσινη κάρτα)
- έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
- διαθέτουν άδεια οδήγησης και άριστο ιστορικό οδήγησης.
Προηγούμενη ανάλογη εμπειρία θα εκτιμηθεί.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα καθώς και α) αντίγραφο αμερικανικού διαβατηρίου ή άδειας παραμονής και β) αντίγραφο έγκυρης άδειας οδήγησης στο:

Consulate General of Greece
650 N St. Clair Street
Chicago, IL 60611
τηλ.: 312-335-3915
φαξ: 312-335-3958
Email: grgencon.cic@mfa.gr

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από τριμελή επιτροπή στο Γενικό Προξενείο και οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου