Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

«18 Νέες Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πάφου»Μια επίπονη και χρονοβόρα εργασία καρποφόρησε αισίως στο Δήμο Πάφου συμβάλλοντας προς αυτή την κατεύθυνση τόσο ο Δήμαρχος όσο και η Επιτροπή Προσωπικού, συνάδελφοι αλλά και υπηρεσιακοί ώστε να εντοπιστούν οι θέσεις εκείνες οι οποίες αποτελούσαν προτεραιότητα για άμεση πλήρωση τους με στόχο και σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πάφου. Είναι καλά γνωστό ότι πολλά τμήματα και υπηρεσίες στο Δήμο Πάφου ήταν υποστελεχωμένα ιδιαίτερα το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, η Τροχονομία, το Τμήμα Διοίκησης κτλ όπου με τον τεράστιο φόρτο εργασίας αδυνατούσε η δημοτική μηχανή να ανταποκριθεί στις πλείστες των περιπτώσεων.Σε μια περίοδο όπου τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών όπως επίσης και η Βουλή των Αντιπροσώπων που με φειδώ εγκρίνουν πρόσθετες καινούριες θέσεις εντούτοις στη βάση επιχειρημάτων, τεκμηριωμένης και εμπεριστατωμένης μελέτης καταφέραμε να πείσουμε και τελικώς να εγκριθούν 18 νέες μόνιμες θέσεις στο Δήμο Πάφου. Πιο συγκεκριμένα ενισχύεται η Δημοτική μηχανή με (1) θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσία Κλ. Α13 (ii) καλύπτοντας έτσι το κενό που υπήρχε στην Οργανωτική δομή του Δήμου, με (2) Θέσεις Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών Κλ. Α9-11-12, με (2) Θέσεις Τεχνικού Μηχανικού Κλ. Α5-7-8+1, με (1) Θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας Κλ. Α8-10-11, με (1) θέση Yγειονομικού Λειτουργού Κλ. Α8-10-11, με (1) θέση Λειτουργού Πληροφορικής Κλ. Α8-10-11, με μία (1) θέση Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής Κλ. Α4-7(ii), με (5) θέσεις Τροχονόμου Κλ. Α2-5-7(ii) με μία (1) θέση Επιθεωρητή Παραλιών Κλ. Α2-5-7(ii) και με (3) θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Κλ. Α2-5-7(ii) . Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις πιο πάνω θέσεις ενισχύονται σημαντικά τμήματα και υπηρεσίες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους σχεδιασμούς του Δήμου για μετατροπή της Πάφου σε έξυπνη πόλη, για ταχύτερη εξέταση πολεοδομικών αδειών για καλύτερη διαχείριση των παραλιών και αποτελεσματικότερο έλγχο των χώρων υγιεινής, για καλύτερη βελτίωση του επιπέδου Οδικής ασφάλειας και ελέγχου παράνομης στάθμευσης αλλά και γενικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας επίγνωση των απαιτήσεων και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων εκσυγχρόνισε τα σχέδια υπηρεσίας εκεί και όπου χρειαζόταν εισάγοντας εξετάσεις και θεματικές ενότητες που ελέγχουν τι δεξιότητες και ικανότητες των υποψηφίων πολυεπίπεδα και όχι απλά στην στείρα καταγραφή δεδομένων. Εισάγονται εξετάσεις πέραν των Νέων Ελληνικών και Αγγλικών όπως αριθμητικού/ λογικού συλλογισμού, γλωσσικών ικανοτήτων και ειδικών θεμάτων αναλόγως της θέσης. Τέλος διευκρινίζουμε ότι απώτερος μας στόχος είναι η δημοσίευση των θέσεων και πλήρωση τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους με γραπτές εξετάσεις και κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις ενώ κάθε ενδιαφερόμενος σύντομα με τη δημοσίευση των θέσεων θα επεξηγούνται πλήρως τα σχέδια υπηρεσίας και απαραίτητα πρόσοντα που θα πρέπει έκαστος να κατέχει ανάλογα με τη θέση.

Μαρίνος Στυλιανού

Πρόεδρος Επιτροπής Προσωπικού

Δημοτικό Σύμβουλος ΔΗΚΟ Δήμου Πάφου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου