Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ισλαμικό Τέμενος στην Αθήνα: Αρχίζουν οι προσλήψειςΣχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον οργανισμό λειτουργίας του υπό ανέγερση ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό, στην Αθήνα, και το υπουργείο Παιδείας πριν από λίγες μέρες προέβη σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προς αυτό μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Το τέμενος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού που πρέπει να καλυφθούν με αποσπασθέντες είναι συνολικά είκοσι (20), ενώ οκτώ (8) αφορά η πρόσφατη πρόσκληση του υπουργείου.

Στην παρούσα φάση ζητείται ένας πολιτικός μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την οικονομική υπηρεσία του ΝΠΙΔ, ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού, τρεις υπαλλήλους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη φύλαξη προσώπων, εγκαταστάσεων και δύο υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα καλύψουν θέσεις γενικών καθηκόντων, επιμελητών, εργατών. Για όλες τις θέσεις απαιτείται και προϋπηρεσία.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι έως την 1 Μαρτίου 2019 και η διάρκεια της απόσπασης είναι αορίστου χρόνου.

Το 2018, με υπουργική απόφαση, είχε καθοριστεί ότι το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα διορίζεται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα έχει 3ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Στο ΔΣ του τεμένους μετέχουν:

α) ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, β) ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον δήμαρχο Αθηναίων, δ) ένας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον υπουργό Παιδείας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσής τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησής τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων.
Πηγή: pontos-news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου