Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Θεοφάνεια στην Ελληνική Κοινότητα του LeedsΘεοφάνεια, η εορτή της φανέρωσης της Αγίας Τριάδος με τρόπο κατανοητό στον επί Γης άνθρωπο.
Epiphany, the feast of the appearance of the Holy Trinity in an understandable way by the humans on Earth.
Εκκλησιαστικές Ακολουθίες - Church Services
Σάββατο/Saturday, 05/01, 18:00 - 20.30pm
Μεγάλες Βασιλικές Ὧρες & Ἑσπερινός Θεοϕανείων
Great Royal Hours & Epiphany Vespers


Κυριακή/Sunday, 06/01, 09:00-13.30
Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου και Μέγας Ἁγιασμός Ὑδάτων
Matins, Divine Liturgy of St Basil and Great Blessing of Waters

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου