Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Ο Θεσμός του Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο

Το Υπουργείο Παιδείας του Λουξεμβούργου δίνει δωρεάν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς γονείς που έχουν το παιδί τους στο λουξεμβουργιανό σύστημα εκπαίδευσης, νεοαφιχθέντες και μη, που δε γνωρίζουν ή που δεν αισθάνονται άνεση με τις επίσημες γλώσσες επικοινωνίας του Λουξεμβούργου (Γαλλικά. Γερμανικά, Λουξεμβουργιανά), να καλέσουν έναν «διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή» (médiateur interculturel) κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού ή με την κοινωνική λειτουργό ή με το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή φοίτηση του παιδιού.Πρόκειται για ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη μητρική γλώσσα των αλλοδαπών γονέων/ μαθητή και διευκολύνει την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ αυτών και του σχολείου. Επίσης ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί που ήρθε ξαφνικά στο λουξεμβουργιανό σχολικό σύστημα, με σποραδική ή συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη στην τάξη. Ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής δρα με ουδετερότητα, εχεμύθεια και διακριτικότητα· προσπαθεί να αποφευχθούν οι παρανοήσεις και τα λανθασμένα στερεότυπα που συχνά δημιουργούνται από την ποικιλία της πολιτισμικής προέλευσης των μαθητών/ γονέων. Υπάρχουν διαμεσολαβητές για 27 γλώσσες στο Λουξεμβούργο.


Στο διαδίκτυο, ο σύνδεσμος του διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση αλλοδαπών στο εκπαιδευτικό σύστημα του Λουξεμβούργου σε διάφορες γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.men.public.lu/fr/themes-transversaux/scolarisation-eleves-etrangers/index.html.


Η κυρία Μαρία Γαλέου είναι η διαπολιτισμική διαμεσολαβήτρια για τους ελληνόφωνους μαθητές και βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη φοίτηση των ελληνόφωνων παιδιών στο Λουξεμβούργο, στη διεύθυνση Maria.Galeou@pt.lu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου