Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Βαλέτας (Μάλτα)Πρεσβεία Βαλέτας

Δ/νση: No 6 IR' Rampa, Ta'xbiex XBX 1035, Malta
Τηλ.: (+356)273.20.888
Fax: (00356) 27320886

Έλληνας ο νέος γενικός γραμματέας της FIBAΟ κ. Ζαγκλής αναλαμβάνει μια ηγετική διοικητική θέση στην παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ και είναι μόλις 38 ετών.

Άμισθο Προξενείο Blantyre (Μαλάουι)

Άμισθο Προξενείο Blantyre

Δ/νση:14 M’ MbelvaRoad, P.O. Box. 1740, Blantyre, Malawi
Τηλ./ Fax: 00265 88459 2873, 00265 99991 4084

Επίτιμος Πρόξενος: Eρμής Καβουρίδης