Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΛ λήγει στις 19 Ιουνίου 2018 και, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 7 του καταστατικού, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των µελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.