Σάββατο 7 Απριλίου 2018

Ο Επιτάφιος στην Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του Περού !

MHNYMΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Θεοτίμητoν καί εὐλαβέστατον ποίμνιον,

τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης!

«Ἑορτή Ἑορτῶν καί Πανήγυρις Πανηγύρεων» εἶναι, κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνον ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀλλά καί ὁ ἐγείρων τούς νεκρούς.