Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Άμισθο Προξενείο Djibouti

Άμισθο Προξενείο Djibouti

Δ/νση: MEZZ Tower, Rue de Venise, B.P. 10135, Djibouti
Τηλ.: +253 21 346766
Fax:
E-mail: greekconsul.dj@mezz.net

Επίτιμη Πρόξενος: Αικατερίνη Στουραΐτη - Μετζεντίμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου