Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Ρώμης- Άμισθο Προξενείο ΜιλάνουΠρεσβεία Ρώμης

Δ/νση: Viale Gioacchino Rossini 4, 00198 Roma
Τηλ.: (003906) 8537551
Ε-mail: gremb.rom@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/italy
∆ιαφ. Ώρας: -1h, Ωράριο : 09.00-17.00
Facebook: www.facebook.com/Ambasciatadigreciaaroma
Twitter: @GreeceinItaly

Επικεφαλής: Τασία Αθανασίου, Πρέσβης

Προξενικό Γραφείο Ρώμης

Δ/νση : Viale G. Rossini 4, 00198 Roma (3ος όροφος)
Tel.: +39 0685375580
Fax: +39 0680692298
E-mail: grcon.rom@mfa.gr

Διευθύνων: Αλέξης Κατσαρέας - ΓΠΑ΄

Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης

Δ/νση: Viale Gioacchino Rossini 4, 00198 Roma
Τηλ.: +39 0685375550
Φαξ: +39 0688415927
Ε-mail: ecocom-rome@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/843
∆ιαφ. Ώρας: -1h, Ωράριο: 09.00-17.00

Διευθύνων: Τζανέτος Καραντζής - Σύμβουλος

Γραφείο ΟΕΥ - Τμήμα Μιλάνου

Δ/νση: Via Maddalena 9, 20122 Milano
Τηλ. +39 02 72095543 , +39 02 80504361
Fax. +39 02 720105386
Ε-mail: ecocom-milano@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/842
Ωράριο : 09.00-16.00

Επικεφαλής: Εύα Βώκου

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Δ/νση: Castello 3412, Ponte del Greci, 30122 Venezia
Τηλ.: (0039041) 5226581
Fax: (0039041) 5238248
Ε-mail: info@istitutoellenico.org
Web-Site: http://www.istitutoellenico.org

∆ιευθυντής: Γεώργιος Πλουμίδης

Άμισθο Γενικό Προξενείο Μιλάνου (Milano)

Δ/νση Foro Buonaparte No 48, 20121 Milano
Tel.: +39 0280500559
Fax: +39 0280500559
E-mail: grhoncon.mil@mfa.gr

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Νικόλαος Σάκκαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου