Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Λίμα (Περού)Πρεσβεία Λίμας

Δ/νση: Av. El Rosario 234, San Isidro, Lima 27
Τηλ.: (00511) 221 32 74, 221 34 14
Fax: (00511) 221 32 74

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +51 999 048 667
Ε-mail: gremb.lim@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/lima
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -8h, Χ: -7h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 16.30-24.00, Χ: 15:30-23:00

Πρέσβυς: Ντάβαρης Γεράσιμος

Προξενικό Γραφείο Λίμας

Δ/νση: Av. El Rosario 234, San Isidro, Lima 27
Τηλ.: (00511) 221 32 74, 221 34 14
Fax: (00511) 221 32 74
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +51 999 048 667
Ε-mail: gremb.lim@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -8h, Χ: -7h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 16.30-24.00, Χ: 15:30-23:00

Διευθύνων: Εμμανουήλ Μαρκοδημητράκης, Διοικητικός Γραμματέας Γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου