Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Γνωρίστε το Ελληνικό Μορφωτικό ΙνστιτούτοΤο Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία, μέσω των σχεδίων της πολιτιστικής διπλωματίας, σκοπεύει να προωθήσει τη διάδοση ιδεών, αξιών, παραδόσεων, τεχνών, ιστορίας και άλλων χαρακτηριστικών του πολιτισμού και της ταυτότητας του ελληνικού λαού και γενικότερα, την προώθηση της ειρήνης και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σε ένα διεθνές πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, πολέμους και προκλήσεις μιας συνεχούς ψηφιακής επανάστασης, ο πολιτισμός διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, προκειμένου να ξεπεράσει τις διαιρέσεις, να ενισχύσει τις πιο ευάλωτες κοινωνίες και να βελτιώσει τις διεθνείς σχέσεις.


Έχοντας επίγνωση του γεγονότος αυτού, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν τον πολιτισμό ως δυνητικό κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών-μελών και, ταυτόχρονα, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πραγματικότητα, ο πολιτισμός αποκτά βαθμιαία θεμελιώδη ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, ως ένα πραγματικό μέσο διπλωματίας. Ειδικότερα, της πολιτιστικής διπλωματίας, που γενικά ορίζεται ως η ανταλλαγή πολιτιστικών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών χωρών και πληθυσμών με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση της διεθνούς σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 13 Απριλίου 2018 ιδρύεται το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, μία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία, μέσω των σχεδίων πολιτιστικής διπλωματίας, σκοπεύει να προωθήσει τη διάδοση ιδεών, αξιών, παραδόσεων, τεχνών, ιστορίας και άλλων χαρακτηριστικών του πολιτισμού και της ταυτότητας του ελληνικού λαού.

Πρόθεση των ιδρυτικών μελών είναι το Ινστιτούτο να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης και πολιτιστικού διαλόγου όχι μόνο για τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες, αλλά και κυρίως για όλους τους Έλληνες της Διασποράς και τους Φιλέλληνες που συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν έχει εξαντλήσει την πολιτιστική της αποστολή, αλλά είναι επίσης σε θέση να διαδραματίσει σήμερα θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και της ταυτότητας των σημερινών και μελλοντικών γενεών των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Ινστιτούτο στοχεύει να προωθήσει τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τον πολιτισμό της, μέσω της οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο φιλοδοξεί προς το παρόν στο Μιλάνο και στο Τορίνο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την ιταλική επικράτεια και στο εξωτερικό, καθώς και τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μοιράζονται ίδιες αρχές.


Μέλος του Ινστιτούτου


Μέλη του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου μπορούν να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα, οι Οργανώσεις και τα Ιδρύματα που συμμερίζονται τους σκοπούς του Ινστιτούτου βάσει του καταστατικού και θέλουν να το υποστηρίζουν με δωρεές και ετήσιες συνδρομές.

Διάβασε το ενημερωτικό έντυπο με την Πολιτική Απορρήτου σχετικά με την αίτηση εγγραφής μέλους.
Συνδρομή μέλους


Εάν θέλεις να γίνεις μέλος του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι η κατάθεση της ετήσιας συνδρομής που για την περίοδο 2018/2019 (μέχρι 30 Αυγούστου 2019) αντιστοιχεί σε 30€ (ενώ για τους φοιτητές είναι 15€) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.

Δικαιούχος: Istituto Ellenico di Cultura
Τράπεζα: Banca Prossima
IBAN: IT93Y0335901600100000159300
Δικαιολογία: Ετήσια συνδρομή Έτος …… Όνομα …….
Αίτηση μέλους


Το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσεις στον υπολογιστή σου την αίτηση μέλους που θα βρεις εδώ και αφού τη συμπληρώσεις , να τη στείλειςστο e-mail info@istitutoellenicodicultura.com μαζί με ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σου και αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης της συνδρομής.

Σημαντική σημείωση: Θα ενημερωθείς μέσω e-mail για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής σου από το ΔΣ του Ινστιτούτου εντός 30 ημερών από την υποβολή της.


Στοιχεία επικοινωνίας


Μιλάνο:

Via Marcantonio Colonna 12, 20149
Tηλ.: +39 02 87165464

Τορίνο:

Via Giovanni Francesco Napione 33/A, 10124
Tηλ.: +39 011 19116907

http://istitutoellenicodicultura.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου