Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Ρίγας (Λετονία)Πρεσβεία Ρίγας

Δ/νση: Elizabetes 11, Apt. 5 Riga LV - 1010 Latvia
Τηλ.: (00371) 67356345
Fax : (+30) 2221234371

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +37120133440
Ε-mail: gremb.rig@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/riga

∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-17.00

Πρέσβυς: Ράλλης Αλέξανδρος - ΠΥΑΠροξενικό Γραφείο Ρίγας

Δ/νση: Elizabetes 11, Apt. 5 Riga LV - 1010 Latvia
Τηλ.: (00371) 67356345
Fax : (+30) 2221234371
Ε-mail: gremb.rig@mfa.gr
Ώρες υποδοχής κοινού: 09:30 - 14:30 (κατόπιν προσυνεννόησης μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Διευθύνων: Ράλλης Αλέξανδρος - ΠΥΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου