Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Μανίλας (Φιλιππινες)Πρεσβεία Μανίλας

Δ/νση: Unit 701 SEDCCO I Building, Rada 120 , Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines Postal Code 1229
Τηλ.: (+63) (2)8174444, 8173417
Fax: (+63) (2) 8120202
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +63 916.510.3847
Ε-mail: gremb.man@mfa.gr

Πρέσβυς:

Προξενικό Γραφείο Μανίλας

Δ/νση: Unit 701 SEDCCO I Building, Rada 120 , Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines Postal Code 1229
Τηλ.: (+63) (2) 8174444, 8173417
Fax: (+63) (2) 812 0202
Ε-mail: grcon.man@mfa.gr

Διευθύνουσα: Ανδριοπούλου Βαρβάρα - ΣΠ Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου