Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Ποτγκόριτσας (Μαυροβούνιο)Πρεσβεία Ποτγκόριτσας

Δ/νση: Atinska 4 Gorica "C", 81000 Podgorica, Montenegro
Τηλ.: (00382) 20 655 544, 20 618 170
Fax: (00382) 20 655 543
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +382 69 332 019
Ε-mail: gremb.pod@mfa.gr
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/montenegro
Ωράριο: 08:00 έως 16:00 (Ώρα Ελλάδος 09:00 έως 17:00)
∆ιαφ. ώρας με Ελλάδα: -1

Πρέσβυς: Αθανασίου Σωτήριος - ΠΥΒ

Προξενικό Γραφείο Ποτγκόριτσας

Δ/νση: Atinska 4 Gorica "C", 81000 Podgorica, Montenegro
Τηλ.: (00382) 20 655 544, 20 618 170
Fax: (00382) 20 655 543
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +382 69 332 019
Ε-mail: grcon.pod@mfa.gr
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/montenegro
Ωράριο: 08:00 έως 16:00 (Ώρα Ελλάδος 09:00 έως 17:00)
Ωράριο υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 13:00
∆ιαφ. ώρας με Ελλάδα: -1

Διευθύνων: Μιχαλόπουλος Θεόδωρος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου