Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Νορβηγία: Χρήσιμες πληροφορίες για το Ελληνικό Σχολείο ΌσλοΤο σχολείο ιδρύθηκε το 1982 από γονείς οι οποίοι ήταν μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Όσλο της Νορβηγίας.

Εξ' αρχής τέθηκε ως σκοπός του σχολείου – κατά περίπτωση – η γένεση, διατήρηση και η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων μαθητών με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω διδακτικών βιβλίων που αναδείκνυαν την ελληνική Γραμματεία αλλά και – όσο το δυνατόν – την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Επιπλέον όλα τα προηγούμενα ενισχύονται όχι μόνο μέσω της παρακολούθησης αλλά και μέσω δράσεων όπως εργαστήρια χειροτεχνίας με διάφορες θεματικές, προβολές κινηματογραφικών ταινιών αλλά και μέσω άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δεν πρέπει να δοθεί μικρότερη σημασία στο γεγονός ότι φοιτώντας τα παιδιά στο ελληνικό σχολείο τους δίνεται η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους ομοεθνείς τους και να δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο σχέσεις που βοηθούν στο να εγχαραχθεί και να ενδυναμωθεί στη συνείδησή τους η έννοια της ελληνικής κοινότητας και όσων θετικών στοιχείων αυτή πρεσβεύει.

Εν ολίγοις, το ελληνικό σχολείο είναι ο πυλώνας της Ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και ιστορίας, για τα παιδιά που μεγαλώνουν στο Όσλο.

Με το ΦΕΚ 1677Β/16.05.2017, το Ελληνικό σχολείο στο Όσλο είναι πλέον αναγνωρισμένο τμήμα ελληνικής γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) με φορέα αναγνώρισης και λειτουργίας τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
Αναλυτικό πρόγραμμα – Διάρθρωση τμημάτων

Η σημερινή δομή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Όσλο έχει ως φορέα λειτουργίας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου στο Οσλο.

Η ελληνόγλωση εκπαίδευση στα ΤΕΓ της διασποράς εστιάζει κυρίως στη γλώσσα καθώς και σε στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού. Σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι να καταστούν οι μαθητές επαρκείς χρήστες της γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι εστιάζουν στην ανάγνωση και τη γραφή αλλά και στην καλλιέργεια της ακρόασης και της ομιλίας, αναφορικά με την ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση για την κατάκτηση αυτών των στόχων γίνεται με τη χρήση διδακτικού υλικού δυναμικής φύσης, προσαρμοσμένου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθησιακών ομάδων.

Οι μαθητές κατανέμονται σε όσο το δυνατό πιο ισοδύναμα τμήματα. Βασικά κριτήρια είναι η ηλικία και το επίπεδο ελληνομάθειας του κάθε μαθητή.

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΓ ΟΣΛΟ

Νηπιαγωγείο: To νηπιαγωγείο δέχεται εγγραφές από παιδιά νηπιακής ηλικίας (από 4 μέχρι και 6 ετών). Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών προς την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας φέρνοντάς τους σε εβδομαδιαία επαφή τόσο με τη γλώσσα όσο και με τον ελληνικό πολιτισμό.

Εισαγωγικά Τμήματα

Α΄ Τάξη. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α΄ τάξη σε 3 σχολικά έτη. Οι μαθητές της Α΄ τάξης διδάσκονται την ελληνική γλώσσα μέσω εγκεκριμένων εγχειριδίων. Οι μαθητές από 6 έως 11 ετών, που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια τάξη του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, εντάσσονται στο πρώτο ή το δεύτερο τμήμα της Α΄ τάξης. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Β΄ Τάξη. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τη Β΄ Δημοτικού σε 3 σχολικά έτη. Οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα μέσω εγκεκριμένου απο το ΕΔΙΑΜΜΕ εκπαιδευτικού υλικού.

Οι μαθητές από 7 εώς 11 ετών, που έχουν παρακολουθήσει την Α’ τάξη του Ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, ή που έχουν ολοκληρώσει τη διδαχθείσα ύλη της Α’ ταξης του ΤΕΓ, εντάσσονται στο πρώτο ή το δεύτερο τμήμα της Β’ τάξης, κατά περίπτωση.

Πραγματοποιείται επίσης προετοιμασία των μαθητών με στόχο την κατάκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στα επίπεδα A1 και Α2 για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών.ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΤμήματα Γλωσσομάθειας. Οι μαθητές άνω των 11 ετών εντάσσονται στα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα επίπεδα ελληνομάθειας όπως ορίζονται από το ΚΕΓ.Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019 αποτελείται από τις εξής εκπαιδευτικούς:
κα Ηλέκτρα Βογά, απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία υπηρετεί στο σχολείο ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός από την Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο 2018.
κα Φένια Λάζαρη, απόφοιτο των τμήματων Φιλολογίας και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στη "Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας" από το Πανεπιστημιο Λευκωσίας, η οποία προσφέρει εθελοντικό έργο στο σχολείο αναλαμβάνοντας τα τμήματα των εφήβων και υπηρετώντας ως επικεφαλής και υπεύθυνη του Εξεταστικού Κέντρου του Όσλο για τις εξετάσεις ελληνομάθειας.
κα Νικολέτα Αναγνώστου, απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχο μεταπτυχιακού στην ειδική αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Όσλο.
κα Χριστίνα Ζαλώνη, απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Όσλο.
κα Σοφία Σεβαστοπούλου, απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Όσλο.
κα Άννα Αλεξιάδου (Erasmus+), απόφοιτο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η οποία πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» και εκπονεί την πρακτική της άσκηση στο Ελληνικό Σχολείο του Όσλο.
Τηλέφωνο: +47 40 567 467
Email: skole@greskskole.no

Τα μαθήματα γίνονται στο Vinderen Skole (Haakon den Godes vei 17, 0373, Oslo) ή στα γραφεία του Gresk Norsk Kulturklubb (GNK) (Storgata 32, 0184, Oslo).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου