Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Άμισθο Γενικό Προξενείο Brazzavillie (Κονγκό)

Άμισθο Γενικό Προξενείο Brazzavillie

Δ/νση: Williams Guynep B.P.104, Brazzaville, Républiques du Congo
Τηλ.: (00242) 812511
Fax: (00242) 813442
E-mail:

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Νικόλαος Περρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου