Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ προκηρύσσει μια θέση Φύλακα – Θυρωρού

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ προκηρύσσει μια θέση Φύλακα – Θυρωρού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής, της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά (Καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παραμονής). Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Προξενείου.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την εργασιακή τους εμπειρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση montreal@mfa.gr, μέσω φαξ στο 514 875 8781, μέχρι και την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018.
Μόνο υποψήφιοι που θα επιλεγούν βάσει του βιογραφικού τους θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου