Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Χαράρε (Ζιμπάμπουε)Πρεσβεία Χαράρε

Δ/νση: 8 Deary Avenue, Belgravia, Harare-Zimbabwe, P.O.Box 4809, Harare-Zimbabwe
Τηλ.: +263242 764417, 793208, 764418
Fax: +263242 703662
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +263 78 279 4044, +263 777 22 5179
Ε-mail: gremb.har@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/harare
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -1h, Χ: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Χ 09.00-15.00, Θ 10.00-16.00

Πρέσβυς: Γεώργιος Λ. Μαρκαντωνάτος

Προξενικό Γραφείο Χαράρε

Δ/νση: 8 Deary Avenue, Belgravia, Harare-Zimbabwe, P.O.Box 4809, Harare-Zimbabwe
Τηλ.: +263242 793208, 764417, 764418
Fax: +263242 703662
Ε-mail: gremb.har@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/harare

Διευθύνων: Παναγιώτης Σταθόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου