Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη θέσεως Φύλακα – Θυρωρού στην Ελληνική Πρεσβεία της ΟττάβαΗ Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα επαναπροκηρύσσει μια θέση Φύλακα – Θυρωρού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό, να έχουν γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά (Καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας παραμονής). Η γνώση της γαλλικής γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης θα συνεκτιμηθούν. Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας της Πρεσβείας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και βιογραφικό σημείωμα με την εργασιακή τους εμπειρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.otv@mfa.gr ή μέσω φαξ στο 613-238-5676, μέχρι και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018. Μόνο οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου