Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο στις Βρυξέλλες -Άμισθο Προξενείο ΛιέγηςΠρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Δ/νση: 10 Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles, Belgium
Τηλ.: (00322) 5455500 - 01
Fax: (00322) 5455585
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:0032-478546101
Ε-mail: gremb.bru@mfa.gr
Web Site: https://www.mfa.gr/belgium
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.30-17.30 ∆ιαφ. Ώρας: -1h

Πρέσβυς Eλευθερία Γαλαθιανάκη – Π. Υ. Α΄

Προξενικό Γραφείο

Δ/νση : 6, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles
Τηλ.: (00322) 5455510
Fax: (00322) 5455528
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:0032-478546101
e-mail: grgencon.bru@mfa.gr , grcon.bru@mfa.gr
Ώρες υποδοχής κοινού
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:30 – 13:30 (τοπική ώρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:30 – 12:30 & 13:30 - 17:00 (τοπική ώρα)

Επικεφαλής: Τσιγκόπουλος Χρήστος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για πληρεξούσια, αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, ληξιαρχικά, στρατολογικά, πιστοποιητικά μετοικεσίας και πιστοποιητικά μονίμου κατοίκου απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού: +32 (0) 2 5455510


Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βρυξελλών

Δ/νση: 6 Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles, Belgium
Τηλ.: (00322) 5455506
Fax: Fax: (00322) 5455508
Ε-mail: ecocom-brussels@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/818
Επικεφαλής: Παπαθωμάς Αναστάσιος - Σ. ΟΕΥ Α’

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδος

Δ/νση: Rue Jacques de Lalaing 19–21 – 1040 Bruxelles
Τηλ.:+32 (0) 2 235.03.70
Fax:+32 (0) 2 230.66.51
Ε-mail: grece@gpo.be
website: https://www.mfa.gr/belgium

Επικεφαλής: Παναγιώτης Αγραφιώτης

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών

Δ/νση : 6, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 (0) 2 545 5520
Fax: +32 (0) 2 545 5529
Ε-mail: gsev@skynet.be

Επικεφαλής: Δρ. Μυρσίνη Ρουμελιώτου

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βρυξέλλες (ΜΕΑ ΕΕ)

Δ/νση: Rue Jacques De Lalaing 19-21 1040 Bruxelles, Belgique
Τηλ.: (00322) 5515611, 5515796, 5515770
Fax: (00322) 5515651
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (00322) 5515611, 5515770, 5515796
Ε-mail: mea.bruxelles@rp-grece.be
Web Site: https://www.mfa.gr/brussels/
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-1400, 15.30-19.30

Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Παπασταύρου Ανδρέας – Πρέσβυς

Μόνιμη Αντιπροσωπεία ΝΑΤΟ - Βρυξέλλες (ΜΑ ΝΑΤΟ)

Δ/νση: Bd Leopold III, 1110 Bruxelles
Τηλ.: (00322) 7076701, 7076723
Fax: (00322) 7268030
Ε-mail: ambassador.sec@grdel-nato.be
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-19.00

Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Σπυρίδων Λαμπρίδης

Άμισθο Προξενείο Λιέγης (Liège)

Διεύθυνση: Aux Piédroux 120, B-4032 Liège Belgique
Τηλέφωνο: (0035) 43658708
E-mail: r.laffineur@ulg.ac.be

Επίτιμος Πρόξενος: Robert Laffineur

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου