Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΙΜΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

Νέα Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί ορίστηκε με το Φ.Ε.Κ.688/τ.Γ’/15.06.2018 η κα Αικατερίνη Στουραΐτη-Μετζέντιμι. Η ορκωμοσία της νέας Επίτιμης Προξένου έγινε στην Πρεσβεία μας, ενώπιον του Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αιθιοπία, με παράλληλη διαπίστευση στο Τζιμπουτί, και Μόνιμου Αντιπροσώπου στην Αφρικανική Ένωση κ. Νικολάου Χ. Πατακιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου