Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο Βέρνης - Προξενεία Γευνεύης και ΖυρίχηςΠρεσβεία Βέρνης

Δ/νση: Weltpoststrasse 4, Postfach 72, 3015 Bern Schweiz
Τηλ.: (004131) 3561414
Fax: (004131) 3681272
Ε-mail: gremb.brn@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/bern
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30

Πρέσβης: Χαρά Σκολαρίκου – ΠΥA'

Προξενικό Γραφείο Βέρνης

Δ/νση: Weltpoststrasse 4, Postfach 72, 3015 Bern, Schweiz
Τηλ.: (004131) 3561414
Fax: (004131) 3681272
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0041 795 543 0710041 795 543 071
Ε-mail: grcon.brn@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/bern
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού : 10:00 – 13:00

Διευθύνων: Δημήτριος Τσαμπουράκης - Β' ΠΕ Πτυχ Διοικ

Μόνιμη Αντιπροσωπεία Γενεύης

Δ/νση: 4, rue du Leman, 1201 Geneve Suisse
Τηλ.: (004122) 9098940
Fax: (004122) 7322150
Tηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00417941769380041794176938
Ε-mail: grdel.gva@mfa.gr
Web-Site: https://www.mfa.gr/permanent-mission-geneva
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-14.30 & 16.00-19.00

Μόνιμη Αντιπρόσωπος: Άννα Κόρκα

Γενικό Προξενείο Γενεύης

Δ/νση: 1, Rue Pedro Meylan, 1208 Geneve Suisse
Τηλ.: (004122) 7353747, 7357390
Fax: (004122) 7869844
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00417941769380041794176938
Ε-mail: grgencon.gnv@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/geneva
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-17.3009.00-17.30

Γεν. Πρόξενος: Ορέστης - Αθανάσιος Καφóπουλος, Σ.Π.Α΄

Άμισθο Γενικό Προξενείο Ζυρίχης

Δ/νση: Bellerivestrasse 67, 8034 Zurich, Switzerland
Τηλ.: (004144) 3885577
Fax: (0041444) 3885570
E-mail: grconszh@mpx.ch
Web Site: www.mfa.gr/bern

Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Δημήτριος Παπαδόπουλος

Άμισθο Προξενείο Lugano

Δ/νση: Consolato Onorario Repubblica di Grecia, Via Nassa 46, 6900 Lugano
Τηλ.: (004191) 9211601
Fax: (004191) 9211071
E-mail : consolatodigrecia@bluewin.ch
Web Site: www.mfa.gr/bern

Επίτιμος Πρόξενος: Αλέξανδρος Παπαδάτος-Μπέης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου