Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο στο ΑλγέριΠρεσβεία Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021323) 378091, 377982, 377980
Fax: (0021323) 377981
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00213 795145912
Ε-mail: gremb.alg@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/algiers
∆ιαφ. Ώρας: Θ: -2h, Χ: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 10.30-18.00, Χ: 09.30-17.00

Πρέσβυς: Νίκη Αικατερίνη Κουτράκου - ΠΥΑ'

Προξενικό Γραφείο Αλγερίου

Δ/νση: 60, blv Colonel Bougara, 16030 El Biar, Alger
Τηλ.: (0021323) 378091
Fax: (0021323) 377981

Διευθύνων: Ιωάννης Μαστοράκης - ΓΠΓ

Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου

Δ/νση: 60, Boulevard Colonel Bougara, 16030, El Biar, Alger, Algerie
Τηλ.: (0021323) 377984
Fax: (0021323) 377984
E-mail: ecocom-alger@mfa.gr
Website: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/812

Διευθύνων: Ιωάννης Κατσάρας - Σ.ΟΕΥ Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου