Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Καναδάς: Θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως στην Ελληνική Πρεσβεία της ΟττάβαΗ Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα προκηρύσσει τη θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ένα πλήρες βιογραφικό, που να περιλαμβάνει λεπτομερώς την εργασιακή τους εμπειρία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.otv@mfa.gr ή μέσω φαξ στο 613-238 5676 μέχρι και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 60ο, να διαθέτουν εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης, άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση της γαλλικής. Απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής/εργασίας για τους μη Καναδούς πολίτες.

Μόνο οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου